Volby hokejové


Autor: zeliii - Datum: 04 Říjen 2018

Vzhledem k tomu, že komunální volby jsou doslova za dveřmi, rozhodli jsme se udělat rychlý průzkum napříč politickým spektrem zaostřený na problematiku hokeje a stadionu. Jelikož si myslíme, že veřejnost nezajímají jen chodníky, silnice a bezpečnost, ale i jiné věci, požádali jsme lídry stran o odpovědi na témata, která zajímají nás. Oslovili jsme všechny politické strany a uskupení kandidující v komunálních volbách na Kladně. Znění otázek a souhrn odpovědí naleznete v článku.

 

Zaslané otázky:

1. Jestli a jakým způsobem hodláte podporovat hokejovou mládež a výchovu talentů v našem městě?

2. Máte v plánu nějakým (a jakým) způsobem podporovat hokejové A mužstvo Rytířů Kladno?

3. Uvažujete nad řešením další rekonstrukce stadionu (nyní zejména střechy, která je v havarijním stavu, a kancelářského zázemí), jak konkrétně? Přemýšlíte i nad případnou rekonstrukcí druhé plochy?

4. Jak hodláte v nejbližší budoucnosti řešit okolí stadionu, dopravní situaci (kapacity parkování, vybudování přechodu přes koleje mezi zimním stadionem a parkovištěm u Sletiště, eventuální možnost vybudování vlakové zastávky v této lokalitě)?

Do čtvrtečního poledne odpovědělo zatím šest z devíti oslovených. V případě, že ještě dodatečně obdržíme další, rádi doplníme. Odpovědi jsou řazeny dle časové posloupnosti tak jak nám dorazily.

- - -

Svobodní – Strana svobodných občanů

Odpovídá Ing. Martin Kovařík:

1/ Podpoříme každé kladenské dítě příspěvkem ve výši 5000,- Kč na sportovní a zájmové činnosti - lze uplatnit v hokejovém klubu. Prosadíme grantový program pro hokejovou mládež, protože hokej je velmi finančně náročný sport a některé talenty ztrácíme pro nedostatek financí na straně rodičů.

2/ Podpoříme každého kladenského seniora ve výši 5000,- Kč na jeho sportovní a kulturní zájmy - byli bychom rádi, kdyby se nám část seniorů pomocí příspěvku vrátila na tribuny hokejového stadionu. Představte si, že např. 3000 seniorů si koupí permanentku za cca. 3000,- Kč, tak pro klub bude příjem ve výši 9 mil. Kč a ještě plné tribuny. Udržení tradice hokeje na Kladně, je pro radnici zásadní v propagaci města - přímá podpora je nevyhnutelná a je efektivnější, než platit haldu reklama a PR na propagaci města.

3/ Samotný hokejový stadion je třeba kompletně rekonstruovat a bohužel za jeho chodu, protože přesun zápasů jinak je neproveditelný. Základem je stavba rozšíření obvodu a vzniku zázemí pro hosty a klub, na toto rozšíření umístit novou střechu. Plochu zapustit o cca 5 metrů níže a rozšířit kapacitu návštěvníků. Nebude to lehké a snadné, ale za 2 roky může být hotovo. V rámci toho bude provedena i rekonstrukce druhé plochy. V okolí je třeba dodělat a rozšířit plochy pro parkování a lépe naplánovat provoz hromadné dopravy. Po celém Kladně je relativně několik chátrajících ploch v podobě bývalých hokejových hřišť, které by v zimě šlo využít pro ledové plochy s minimální finanční náročností a bruslení pro veřejnost.

4/ Vznik nového systému parkování v okolí stadionu je spojen s celkovou rekonstrukcí stadionu. V rámci toho je třeba řešit celé území z hlediska silniční dopravy a provozu MHD. Železniční zastávka je v současné době utopie, asi jako rychlodráha z Kladna do Prahy. Koleje jsou majetkem SŽDC, což je státní firma, které je pod vedením současné vlády v totálním rozkladu a jsou rádi, že hasí havarijní stavy nádražních budov a kolejí.

- - -

ODS – Občanská demokratická strana

Odpovídá Bc. Lukáš Hanes:

1/ Osobně se mi líbí model, který mají ve Švýcarsku kdy je dětem poskytnut veškerý servis tak aby se i děti z rodin s nižším příjmem mohli věnovat sportu, který je baví. Naším cílem je nastavit financování sportu tak aby bylo transparentní, a aby kluby věděli  s jakou podporou mohou počítat v dalších letech. Kluby obecně by měly dostat fixní částku na děti, u které budou vědět, že ji mají jistou i do dalších let, bez ohledu na to, kdo je na radnici.
Druhou částí podpory by byla účelová dotace tedy peníze na opravy a investice do nových sportovišť.
Dále bychom se chtěli zaměřit na to, aby pro mládež bylo k dispozici více profesionálních trenérů.
Budeme finančně podporovat jak PZ, tak Rytíře Kladno mládež. Stejně tak chceme podporovat sportovní gymnázium a školy s rozšířenou výukou sportu. Samozřejmostí je koordinace výuky s tréninky.

2/ Záleží na dohodě s majitelem klubu. Z naší strany vůle podporovat hokej je.

3/ Samozřejmě. Máme to v programu. Střechu je potřeba udělat s celkovou modernizací budovy, zároveň s tím snížit energetickou náročnost (včetně druhé plochy). Již v roce 2014 jsme měli varianty a naplánované etapy rekonstrukce. Bohužel za minulé 4 roky se na stadionu nezměnilo nic.

4/ V souvislosti s plánovanou modernizací trati jsme prosazovali variantu zahloubení trati na stávajícím místě tak, aby nedošlo k oddělení Sletiště od zbytku města. Bohužel v tuto chvíli nemám informace o tom, co s investorem dohodlo současné vedení města. Obávám se, že ohledně propojení parkoviště a stadionu nedohodli nic a trať tedy nebude zahloubená. Podchod má být v ulici P. Bezruče.
Ohledně dopravy v okolí stadionu bychom byli pro kruhový objezd. Každopádně je potřeba aby vedení města hledalo cesty, jak navýšit parkovací kapacity i za cenu výkupu pozemků od soukromých majitelů na straně kde je stadion a SK. Jakmile bude trať modernizována přístup od parkoviště u sportovních areálů bude velice komplikovaný.

- - -

ČSSD - Česká strana sociálně demokratická

Odpovídá Bc. Zdeněk Syblík:

1/ Podpora hokejové mládeže a výchova talentů v Kladně je pro nás prioritou, a to nejen z důvodů historie a tradice kladenského hokeje. Samozřejmá je finanční podpora formou dotací, chceme zavést voucherový systém, vyčleníme finance na odměny pro trenéry, protože bez kvalitních trenérů nemohou vyrůst kvalitní hráči atd.

2/ Podpora "A" týmu spočívá v bezplatném využívání zimního stadionu, vše hradí město. Dále vidím možnou podporu jako cílové odměny za splněné cíle - motivační složka. Např. postup do extraligy, v případě postupu nastavení dalších cílů. Umístění v extralize apod.

3/ Uvažujeme o komplexnější rekonstrukci stadionu, nejen střechy. Rekonstrukce na moderní stadion včetně šaten a zázemí. Je nutno také vybudovat zázemí pro rodiče hokejové mládeže. Stejně tak je nutné rekonstruovat šatny a zázemí u druhé plochy. Chceme hledat místo a vybudovat třetí plochu pro nedostatek tréninkových časů. Plochu využívají nejen hokejisté, ale též krasobruslaři a hobby-hokejisté. Tréninková plocha by měla být jednoduchá, plně funkční s malými náklady na výstavbu.

4/ O vlakové zastávce uvažujeme (jednání se SŽDC), zároveň se zvýšením kapacity parkoviště u Sletiště formou vystavění ještě jednoho parkovacího patra. Výstup z vlakové zastávky na obě strany s nadchodem pro pěší , vznikne bezpečný přechod kolejiště. Pro zrychlení průjezdu a zabránění kolonám před zimním stadionem - vybudování kruhového objezdu na křižovatce ulic Železničářů, Ke Stadionu a Petra Bezruče.

- - -

VPK – Volba pro Kladno

Odpovídá Mgr. Milan Volf:

1/ Město dlouhodobě platí mládež, a to oba oddíly (PZ Kladno a Rytíři Kladno), současně i hokejovou akademii Rytířů Kladno. Jen letos se celkově jedná o 8,5 milionu korun. Není sebemenší důvod tuto praxi jakkoliv měnit. Naopak jsme připraveni operativně reagovat na potřeby a případné změny.

2/ Hokejový A tým podporujeme. V poslední sezóně 5 milionů šlo formou dotace podle de minimis, 2 miliony formou reklamy. V letošním roce jsme dočerpali částku de minimis, což znamená, že Evropská komise neumožňuje městům dávat další peníze do vrcholových sportovních družstev kvůli veřejné podpoře (nařízení Evropské komise je bohužel nadřazeno našim zákonům). Tuto situaci jsme ale připraveni řešit formou nákupu reklamy spojené s činností A mužstva. Navíc jsme jako první město v Evropské unii tuto situaci aktivně řešili, byli jsme v Bruselu kvůli jednání s orgány Evropské komise. Vysvětlovali jsme význam spojení A mužstva s městem a mládeží. Nyní každým dnem očekáváme výsledek tohoto jednání, který by měl umožnit navrátit dotace pro A mužstvo. Jinými slovy, pokud nám Evropská unie nedovolí dotace pro A mužstvo, budeme ho financovat prostřednictvím reklamy. Na tomto postupu jsme domluveni i s J. Jágrem mladším.

3/ O rekonstrukci střechy ani neuvažujeme, ta je naprostou nutností a její nedílnou součástí je úprava vzduchotechniky. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi náročnou rekonstrukci, spojíme ji s kompletním předěláním zimního stadionu. Vše proto musíme naplánovat tak, abychom pokud možno nezasáhli do hokejové sezóny, nenarušili chod A týmu a nesnížili komfort pro diváky. Pro doplnění, výše investice plánované na příští rok se pohybuje okolo 150 milionů korun. Současně připomínáme, že město platí provoz zimního stadionu. Celkově město do A mužstva, provozu zimního stadionu a podpory mládežnických družstev dalo letos cca 35 milionů korun.
K rekonstrukci druhé plochy. V krčku mezi ledovými plochami jsme vybudovali zázemí hokejové akademie. Nyní je nutné ještě upravit zázemí pro děti a další mládežnické týmy. Samotnou druhou ledovou plochu není třeba rekonstruovat, není zde akutní problém, přednost musí dostat hlavní hokejová hala. K upřesnění, provoz druhé ledové plochy navíc nevyžaduje dotace, ekonomicky je tzv. “nula od nuly”.

4/ O zřízení vlakové zastávky v této lokalitě jsme se snažili. Předpisy a pravidla Českých drah ovšem neumožňují zřízení zastávky kvůli blízkosti hlavního nádraží a nádraží Kladno-město. Zastávka tedy rozhodně není možná. Vzhledem ke zdvoukolejnění a elektrifikaci trati, které SŽDC plánuje do roku 2025, je připravená prostupnost mezi parkovištěm a areálem zimního stadionu formou šest metrů širokého podchodu. Při rekonstrukci vedlejších tenisových kurtů vznikne dalších cca 60 parkovacích míst pod centrálním kurtem. Další parkování bude vyřešeno po převodu pozemků od Benediktýnů, na které aktuálně v lokalitě sportovních areálů čekáme. Původně jsme chtěli vybudovat nadzemní garáže na místě parkoviště u Sletiště, ovšem kvůli technickému řešení nájezdu a pohybu vozidel uvnitř by objekt musel mít více než čtyři patra, abychom získali parkovací kapacitu nad rámec stávajícího stavu. Město navíc získává do svého majetku fotbalový stadion v ulici Fr. Kloze, a to včetně pozemků. I zde proto mohou vzniknout další parkovací místa využitelná rovněž pro hokej a jeho fanoušky.

- - -

Kladeňáci

Odpovídá Tomáš Kutil:

1/ Mládež je pro nás priorita. Sport vnímáme jako prevenci proti sociálně patologickým jevům a jako nástroj udržení si zdravého způsobu života. Finanční podporu chceme nastavit podle transparentního systému, tak aby se dostalo na všechny sporty, jako hledisko bude např. počet členů a časová náročnost volnočasové aktivity. Talenty lze podporovat například mediálně, tak aby inspirovali další děti k aktivitě.
Podporujeme snahu získat statut Akademie ČSLH, to je cesta, která zvýší úroveň výchovy hokejové mládeže a talentů. Na naší straně je nutné pomoci zajistit zázemí a splnit tak podmínky pro získání statutu Akademie. 

2/ Hokej rozhodně patřil a bude patřit ke Kladnu. Město podporuje především zázemí, které využije jak A tým, tak mládež. Tam v následujících letech půjdou nemalé prostředky. Dále chceme poskytovat hlavně mediální podporu. Co se týká přímé finanční podpory, o té by měli rozhodovat občané pomocí participativního rozpočtu.

3/ Víme, že střecha je v havarním stavu, je to priorita, jelikož by případně mohly být ohroženy lidské životy. Aktuální vedení města, avizovalo, že s tím chce spojit i opravu technické zázemí např. vzduchotechniky a předpokládá se, že částka se bude pohybovat kolem 100 mil. korun. Co se týká kanceláří a rekonstrukce druhé plochy, nemáme podklady, v jakém jsou stavu, ani jaká je finanční náročnost.

4/ Řešení dopravní situace by mělo navazovat na rozvoj a koncepci dopravy na Kladně obecně. Co se týká parkování, uvažovalo se o parkovacím domě. Dle našeho názoru, ale stavba není rentabilní a vzniká problém kolapsu dopravy, jelikož by pak z jednoho místa, chtělo vyjet velké množství aut během krátké doby. Dále by nastal problém s ohlídáním bezpečnosti v objektu. Využití by nebylo celotýdenní, ale pouze nárazové. Řešení je tedy nabídnout kvalitní veřejnou dopravu právě při větších akcích.
Přechod přes koleje se také diskutuje. Zkušenosti jsou takové, že podchodem a nadchodem stejně lidé ve výsledku chodit nechtějí. Chtěli bychom prostor udělat co nejvíce bezpečný, tak aby šel překonat co nejrychleji, byl dobře osvětlený a v případě přejezdu vlaku, by chodci byli upozorněni světelnou a zvukovou signalizací.
Zastávku třeba konzultovat s provozovatelem tratě, ale osobně si myslím, že lze spíše vyřešit opět posílením MHD v době zápasu.

- - -

Svoboda a přímá demokracie – SPD

Podepsáni kandidáti SPD pro Kladno:

1/ V našem volebním programu je jasně uvedeno, že podpora dětských a mládežnických klubů a spolků všech sportů i zájmových činností musí být pro město prvořadým zájmem. Sejmutí této finanční zátěže z rodičů těchto dětí, je zárukou jejich většího zapojení a aktivního trávení volného času. Známe mnoho případů, kdy mnohdy talentovaní jedinci, nemajíce dostatek rodinných financí, musí se zájmovou činností skončit, aniž by sami chtěli. A zejména hokej je toho jasným příkladem. Ale každý nechce a nemůže být hokejistou...

2/ Náš názor na financování profesionálních A týmů různých sportů je jednoznačný. Protože jde o nemalé finanční prostředky, vložené do konkrétního oddílu z městské kasy, nechť o podpoře rozhodnou sami obyvatelé našeho města v REFERENDU. Pak se nemusí vésti diskuse o tom, zda podpora byla či nebyla v zájmu občanů města Kladna, nebo zda to jsou osobní zájmy či lobbing. Na druhou stranu se ale jako město zároveň budeme snažit získat podporu těmto A týmům od sponzorů, což bude jistě výhodnější, než nadměrně zatěžovat městský rozpočet.

3, 4/ Odpovědi na obě Vaše další otázky nejdou od sebe totiž oddělovat. Aby nevznikl nějaký "slepenec staveb", je potřeba nechat zhotovit a vybrat předběžnou studii na celou lokalitu a pak v rámci možností realizovat její jednotlivé části - stadiony, patrová parkoviště, zastávky, nadchody a hlavně klidovou a bezpečnou zónu celého okolí zimního stadionu. Ale opět o tomto projektu musí rozhodnout Kladeňáci v místním REFERENDU. Oni jsou ti, kdo musí rozhodovat o velkých investicích ve svém městě. Věřte, že pokud dojde ke schválení takového velkého projektu občany a poté k jeho realizaci, bude návštěvnost a podpora daleko větší, než když se pár zastupitelů samo rozhodne opravit střechu za miliony.

- - -

ANO

Odpovídá Jiří Chvojka:

1,2,3,4. Myslím, že pro Vás jako kladeňáky by měla být zárukou stručná odpověď ANO na Vaše otázky spojená se jménem našeho poslance Milany Hniličky.
Nyní i propagujeme heslo VRÁTÍME KLADNO DO EXTRALIGY.
To je nejenom spojení města, kraje a vlády k prosazování dostat město na výsluní měst v celé ČR, ale i podporou sportu a hokeje obzvláště.
Chceme začínat od mládeže, k tomu musíte vytvořit patřičné zázemí, tedy i opravou a rekonstrukcí obou ploch.
Spolupráci s Rytíři chceme rozšiřovat, ale podrobnosti nejsou.
Parkování mě mrzí, vím že se kvůli tomu vystěhoval i fotbalový klub Novoměstký a proč se s parkovištěm nezačalo nevím. Zřejmě to má nynější primátor do zálohy pro halu, která asi nebude na Růžovém poli, což mě štve.
O té vlakové zastávce jsem mluvil už i s krajem, bohužel výhled rychlodráhy zatím neumožňuje nic v oblasti plánovaní a město plány nechce ukázat (asi stejně nejsou).
 

Tags

TIPOVAČKA

Tipujeme EURO 2024

Bližší informace ZDE

Kulturní přesahy

NA LED! Hokej a bruslení v obrazech

Fenoménu hokeje a bruslení ve výtvarném umění se věnuje nová výstava Národní galerie Praha, která pro návštěvníky znovu otevírá Palác Kinských na Staroměstském náměstí. Výstava představí téměř sto prací napříč různými výtvarnými technikami a médii z českých institucionálních i soukromých sbírek. K vidění budou od 26. dubna do 27. října jak malby starých mistrů, tak díla současných českých tvůrců.

 

www.ngprague.cz

Facebook

Komunita

ZÁBAVA

Přívětivé místo pro fanoušky kladenského hokeje, kteří si rádi hrají nebo zrovna nemají co na práci. AKTUALIZOVÁNO!